Fler människor förlovar sig under våren i Paris än på fyrans buss från Odenplan mot Radiohuset. Så (i likhet med Seth Godins tes och exempel) är det bara. Miljö påverkar oss, betyder saker för oss, miljö får oss att känna saker och att göra saker.


Charlotte i Paris.

Och precis så självklart detta ter sig privat (väldigt få förlovar sig på fyrans buss), lika frånvarande tycks det vara när det kommer till arbete och affärer. Hur många har inte brainstorming-sessioner och kreativa sammankomster i samma konferensrum som de varje måndag börjar veckan med att kritisera teamet för att säljet går på knä? Hur kreativ och fri känner sig den person som förväntas skapa storverk i samma konferensrum som han eller hon nyss fick beskedet att årets löneökning blir procentuellt mindre än inflationen?

Miljö spelar större roll för företag, såväl offline som online, än du och jag hittills trott. Spelar roll för hur vi agerar, hur vi tänker och hur bra vi kombinerar dessa två. Alla kreativa arbetsplatser, alla anställningsavtal och alla chefer borde utformas med hänsyn till detta. Ett team eller en redaktion som får kreativ tid utanför kontoret, får resa, läsa, se och uppleva – är ett bättre tem, en bättre redaktion. Hur många gånger har man inte suttit på en konferensanläggning någonstans bortom redaktionen och sagt “fan, det här borde vi göra oftare”?

Det finns många skäl till att en del varumärkens sajter, Facebook-sidor och kampanjsidor lockar många människor att interagera mycket. Jag tror att ett av dessa skäl är miljö. Och jag tror att det, även digitalt, går att skapa en miljö som lockar till engagemang, kreativitet – och köp. Tänk på vad som triggade dig, tänk på miljön du befinner dig i, nästa gång du köper, skapar eller skriker. Det kan vara din väg ut.