Därför älskar jag min morgontidning


Jag älskar min morgontidning. Jag älskar den för att den är skön att hålla i, för att den innehåller nyheter valda speciellt för – och av – mig. Ingen utfyllnad däremellan. Min morgontidning skriver bara om saker jag är intresserad av. Och redaktionen – skribenterna, fotograferna och redaktörerna – består till viss del av mina vänner!

Förutom engångsinvesteringen i hårdvara – är den helt gratis. Gränsen mellan annonsör och redaktör är luddig; jag diskvalificerar inte en skribent enbart på grund av att denne är kommersiellt bunden, jag ser istället igenom det och uppskattar dennes kompetens ändå. Min morgontidning skrivs på tre olika språk samtidigt och härstammar från världens alla länder.

Min morgontidning består av en iPad, RSS-läsaren NetNewsWire, Tweetdeck och Facebook News Feed.