Från och med idag (eller möjligvis igår, om du stannade uppe sent) har Facebook bytt terminologi de sidor vi tidigare kallade “Fan-sidor”. Från och med nu kan du “Like” någonting snarare än att “Become a fan”. Som de själva skriver:

“We hope this action will feel much more lightweight, and that it will increase the number of connections made across the site.”

Det kan tyckas vara en detalj, en petitess. Men jag tror att Facebook, enbart genom att byta dessa två ord, kan åstadkomma en ordentlig ökning i aktiviteten kring den här typen av sidor. Det blir nu mycket enklare att connecta med varumärken och organisationer. Tröskeln till att “tycka om” någonting är avsevärt mycket lägre än till att vara ett “fan”. Jag har själv vid ett flertal tillfällen känt ett motstånd gentemot det starka statement det innebär att kategorisera sig själv som ett “fan”. Men att bara “tycka om” någonting, well that’s another story.

Det här är bra för business – och Gary Vaynerchuk instämmer: